W celu wyszukania opony po rozmiarze, wybierz wszystkie parametry opony: szerokość, profil oraz średnicę.
+48 577 771 877

pn – pt: 9.00 - 18.00, sb: 9.00 - 14.00

O sklepie

W ramach rozliczeń finansowych nasz sklep współpracuje z SPRAWDZONYM NA NASZYM RYNKU I RZETELNYM PARTNEREM  firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

Dokonując zakupów w naszym sklepie, możecie Państwo realizować płatności na kilka sposobów:

 1. Płatności elektroniczne online - PayU
 2. Płatności ratalne - PayU RATY
 3. Płatności przy odbiorze - POBRANIE

Z uwagi na ilość asortymentu, sprzedawane przez nas produkty rozlokowane są w kilku magazynach zewnętrznych. Z tego powodu sklep NIE REALIZUJE ODBIORÓW OSOBISTYCH.

Pełna informacja dotycząca płatności, znajduje się w Regulaminie Sklepu. 

Pasek_banki_karty_raty_01_2021.png

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM https://www.oponyoffroad.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.oponyoffroad.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Właściciela
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają
  1. Serwis: serwis internetowy https://www.oponyoffroad.pl;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z Serwisu;
  3. Właściciel: SOLVER - SŁAWOMIR BANASIAK, STEFANOWO 6D, 88-231 BYTOŃ, NIP 8881235858, REGON 302550267
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas korzystania z Serwisu.
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki. Akceptacja może być dokonana za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji usługi.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2022.1648 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j. ze zm.);
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) (dalej: „Rozporządzenie”);
  4. ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781 t.j. ze zm.).

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  • Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
  • Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
  • Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
   1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
   2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
   3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
   4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
   5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
   • Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: SOLVER - SŁAWOMIR BANASIAK, STEFANOWO 6D, 88-231 BYTOŃ, NIP 8881235858, REGON 302550267, Numer telefonu 577771877, adres email: biuro@solver.biz.pl.
   • Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.
   • W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania usługi na rzecz Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
    1. firmie hostingowej
    2. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu
    3. dostawcy usług internetowych
    4. dostawcy usług marketingowych lub reklamowych

   § 3. Cookies

   1. Właściciel stosuje Cookies przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstawowych funkcji.
   2. Właściciel może także wykorzystywać Cookies własne lub partnerów w celach analitycznych, funkcjonalnych lub marketingowych, ale wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
   3. W Serwisie mogą być wykorzystywane są następujące rodzaje Cookies:
    1. niezbędne Cookies, których celem jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i jego poprawne działanie Bez nich Właściciel nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu, z tego względu ich stosowanie nie wymaga zgody Użytkownika;
    2. analityczne Cookies, których celem jest zbieranie informacji i tworzenie statystyk na potrzeby poprawy Serwisu (w tym sprawdzenie liczby wizyt lub ruchu w Serwisie i jego źródeł). Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
    3. funkcjonalne Cookies, których celem jest zapamiętanie preferencji Użytkownika dotyczących Serwisu (w tym w zakresie wyglądu Serwisu, języka, czcionki lub innych elementów, które można dostosowywać) i dostarczenie spersonalizowanych treści. Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
    4. marketingowe Cookies, których celem jest zbieranie informacji o preferencjach lub zainteresowaniach Użytkowników i dopasowanie treści reklamowych lub marketingowych do tych preferencji. Są to Cookies opcjonalne, zatem Właściciel może z nich korzystać tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
   4. Użytkownik może zadecydować o swoich preferencjach odnośnie Cookies poprzez zarządzanie Cookies. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodami, w ramach której Użytkownik w każdym czasie może wyrazić lub wycofać zgodę na wykorzystywanie opcjonalnych Cookies, zmienić oświadczenia, uzyskać informacje odnośnie Cookies.
   5. Odnośnie czasu przechowywania Cookies na urządzeniach Użytkowników, to w Serwisie stosowane są:
    1. sesyjne Cookies, które nie są przechowywane na urządzeniach Użytkowników po zakończeniu sesji (np. po wylogowaniu się lub zamknięciu strony Serwisu lub przeglądarki) lub przez inny okres wskazany w narzędziu do zarządzania zgodami cookies;
    2. stałe Cookies, które są zapisywane na urządzeniach Użytkowników także po zakończeniu sesji i to przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Czas określony w parametrach Cookies można sprawdzić na platformie do zarządzania zgodami dla każdego Cookies oddzielnie.
   6. W ramach korzystania z Serwisu na urządzeniach Użytkowników mogą być umieszczane Cookies pochodzące od partnerów Właściciela takich jak Google, Facebook, Tiktok, Consent Manager czy innych, których lista może zmieniać się w czasie, informacja jest dostępna poprzez funkcjonalność do zarządzania ustawieniami plików cookie.
   7. W niektórych przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika). Dokonanie zmiany ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
   8. Przechowywanie dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
   9. Informacje dotyczące Cookies mogą mieć zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
   10. Użytkownik może również zarządzać plikami Cookies na poziomie przeglądarki internetowej w sposób, który na jaki pozwala funkcjonalność przeglądarki.

   § 4. Reklamacje

   1. Reklamacje można kierować do Właściciela w formie elektronicznej na adres biuro@solver.biz.pl.
   2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
    1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
    2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.
   3. Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie w terminie 14 dni.
   4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Właściciel podejmie odpowiednie działania.
   5. W celu rozpatrywania reklamacji Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Właściciel może przetwarzać szereg innych informacji, w tym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Właściciela.
   6. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

   § 4. Postanowienia końcowe

   1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.
   2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
   4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
   5. Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i udostępniany na prawach licencji. Jakiekolwiek używanie dokumentu bez zgody autora, rozpowszechnianie przez publikację jest zabronione.

   TAK, właścicielem sklepu oponyoffroad.pl jest firma:

   SOLVER - SŁAWOMIR BANASIAK, STEFANOWO 6D,  88-231 BYTOŃ

   NIP 8881235858 ; REGON 302550267

   firma SOLVER - SŁAWOMIR BANASIAK działa na rynku od roku 2013. Działalność w obszarze e-commerce prowadzi od roku 2017.

   Aktualność wpisu możecie Państwo sprawdzić w bazie CEIDG

   Jesteśmy czynnym płatnikiem podatku VAT. Wystawiamy FAKTURY VAT 

   Od początku naszej działalności w e-commerce postawiliśmy na partnerstwo w podejściu do klienta. Sami niejednokrotnie kupujemy online i to co nas najbardziej irytuje to przedmiotowe traktowanie, brak odpowiedzi na pytania, i inne problemy o podobnych charakterze.

   W naszym przypadku klient może oczekiwać:

   1. Możliwości kontaktu telefonicznego lub online od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 a w soboty 8.00 - 14.00 (czasami klienci dzwonią lub piszą później i też ich nie ignorujemy)
   2. Wyczerpujących informacji na zadawane pytania i wątpliwości. Nawet jeżeli nie znamy odpowiedzi, sprawdzamy i odpowiadamy tak szybko jak to możliwe
   3. Pomocy w doborze właściwych opon, nawet wtedy gdy pojazd został poddany modyfikacjom
   4. Pomocy w poszukiwaniu opon, które są trudno dostępne
   5. Pomocy na etapie zgłaszanych reklamacji
   6. Spokoju marketingowego. Nie wysyłamy co chwila maili, czy sms-ów reklamowych do klientów z naszej bazy. Robimy to tylko wtedy, gdy mamy faktycznie do przekazania ważną informację.

   Zgodnie z dewizą w naszym logotypie "w każdy teren i na każdą kieszeń" zawsze staramy się dobrać produkt do oczekiwań i możliwości klienta.

   Zapraszamy do zakupów! 

   Zamówienia w naszym sklepie możecie Państwo składać na wiele sposobów:

   1. online na stronie sklepu: www.oponyoffroad.pl
   2. telefonicznie pod numerem: 577771877
   3. mailowo na adres: sklep@oponyoffroad.pl
   4. za pośrednictwem messenger FB
   5. za pośrednictwem WhatsUp

   Jak Państwo widzicie, jesteśmy bardzo elastyczni. W przypadku zakupów poza sklepem online, wystarczy podać interesujący Państwa produkt, dane do wysyłki, ewentualnie numer NIP i adres email. Zarejestrujemy zamówienie w systemie a Państwo otrzymacie jego potwierdzenie na podany adres email lub sms-em gdyby adres email nie został podany. 

   Oszczędzamy Wasz czas:-) 

   TAK. Sklep oponyoffroad.pl współpracuje w zakresie realizacji płatności z PayU, która oferuje również możliwość zakupu na raty. Aby taki zakup zrealizować, należy w trakcie składania zamówienia wybrać metodę płatności "szybki przelew" i w momencie przejścia na stronę opcji płatności PayU, wybrać "kupuję na raty". W tym momencie klient zostaje przeniesiony do wniosku kredytowego online. Po jego wypełnieniu i akceptacji, należy postępować zgodnie z wskazówkami systemu PayU. Po otrzymaniu akceptacji wniosku kredytowego, sklep rozpocznie realizacje zamówienia.

   Szczegóły dotyczące zakupów ratalnych w PayU znajdziecie Państwo TUTAJ