W celu wyszukania opony po rozmiarze, wybierz wszystkie parametry opony: szerokość, profil oraz średnicę.
+48 577 771 877

pn – pt: 9.00 - 18.00, sb: 9.00 - 14.00

O sklepie

W ramach rozliczeń finansowych nasz sklep współpracuje z SPRAWDZONYM NA NASZYM RYNKU I RZETELNYM PARTNEREM  firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

Dokonując zakupów w naszym sklepie, możecie Państwo realizować płatności na kilka sposobów:

 1. Płatności elektroniczne online - PayU
 2. Płatności ratalne - PayU RATY
 3. Płatności przy odbiorze - POBRANIE

Z uwagi na ilość asortymentu, sprzedawane przez nas produkty rozlokowane są w kilku magazynach zewnętrznych. Z tego powodu sklep NIE REALIZUJE ODBIORÓW OSOBISTYCH.

Pełna informacja dotycząca płatności, znajduje się w Regulaminie Sklepu. 

Pasek_banki_karty_raty_01_2021.png

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM https://www.oponyoffroad.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.oponyoffroad.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez SOLVER - Sławomir Banasiak.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  • Serwis: serwis internetowy https://www.motosolve.pl;
  • Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  • Właściciel: SOLVER - Sławomir Banasiak, Naramowicka 35b/9, 61-622 Poznań, 8881235858, ;
  • Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 1. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 2. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 3. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: biuro@solver.biz.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  • tworzenia statystyk,
  • utrzymania sesji Użytkownika,
  • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

TAK, właścicielem sklepu oponyoffroad.pl jest firma:

SOLVER - SŁAWOMIR BANASIAK, STEFANOWO 6D,  88-231 BYTOŃ

NIP 8881235858 ; REGON 302550267

firma SOLVER - SŁAWOMIR BANASIAK działa na rynku od roku 2013. Działalność w obszarze e-commerce prowadzi od roku 2017.

Aktualność wpisu możecie Państwo sprawdzić w bazie CEIDG

Jesteśmy czynnym płatnikiem podatku VAT. Wystawiamy FAKTURY VAT 

Od początku naszej działalności w e-commerce postawiliśmy na partnerstwo w podejściu do klienta. Sami niejednokrotnie kupujemy online i to co nas najbardziej irytuje to przedmiotowe traktowanie, brak odpowiedzi na pytania, i inne problemy o podobnych charakterze.

W naszym przypadku klient może oczekiwać:

 1. Możliwości kontaktu telefonicznego lub online od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 a w soboty 8.00 - 14.00 (czasami klienci dzwonią lub piszą później i też ich nie ignorujemy)
 2. Wyczerpujących informacji na zadawane pytania i wątpliwości. Nawet jeżeli nie znamy odpowiedzi, sprawdzamy i odpowiadamy tak szybko jak to możliwe
 3. Pomocy w doborze właściwych opon, nawet wtedy gdy pojazd został poddany modyfikacjom
 4. Pomocy w poszukiwaniu opon, które są trudno dostępne
 5. Pomocy na etapie zgłaszanych reklamacji
 6. Spokoju marketingowego. Nie wysyłamy co chwila maili, czy sms-ów reklamowych do klientów z naszej bazy. Robimy to tylko wtedy, gdy mamy faktycznie do przekazania ważną informację.

Zgodnie z dewizą w naszym logotypie "w każdy teren i na każdą kieszeń" zawsze staramy się dobrać produkt do oczekiwań i możliwości klienta.

Zapraszamy do zakupów! 

Zamówienia w naszym sklepie możecie Państwo składać na wiele sposobów:

 1. online na stronie sklepu: www.oponyoffroad.pl
 2. telefonicznie pod numerem: 577771877
 3. mailowo na adres: sklep@oponyoffroad.pl
 4. za pośrednictwem messenger FB
 5. za pośrednictwem WhatsUp

Jak Państwo widzicie, jesteśmy bardzo elastyczni. W przypadku zakupów poza sklepem online, wystarczy podać interesujący Państwa produkt, dane do wysyłki, ewentualnie numer NIP i adres email. Zarejestrujemy zamówienie w systemie a Państwo otrzymacie jego potwierdzenie na podany adres email lub sms-em gdyby adres email nie został podany. 

Oszczędzamy Wasz czas:-) 

TAK. Sklep oponyoffroad.pl współpracuje w zakresie realizacji płatności z PayU, która oferuje również możliwość zakupu na raty. Aby taki zakup zrealizować, należy w trakcie składania zamówienia wybrać metodę płatności "szybki przelew" i w momencie przejścia na stronę opcji płatności PayU, wybrać "kupuję na raty". W tym momencie klient zostaje przeniesiony do wniosku kredytowego online. Po jego wypełnieniu i akceptacji, należy postępować zgodnie z wskazówkami systemu PayU. Po otrzymaniu akceptacji wniosku kredytowego, sklep rozpocznie realizacje zamówienia.

Szczegóły dotyczące zakupów ratalnych w PayU znajdziecie Państwo TUTAJ