W celu wyszukania opony po rozmiarze, wybierz wszystkie parametry opony: szerokość, profil oraz średnicę.
+48 577 771 877

pn – pt: 9.00 - 18.00, sb: 9.00 - 14.00

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z Regulaminem sklepu oraz obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do zwrotu zakupionych produktów.

TERMIN NA DOKONANIE ZWROTU WYNOSI 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA ZAKUPIONEGO PRODUKTU

W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie zakupionych produktów, należy przesłać na adres sklep@oponyoffroad.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu dokonanej za zakupiony produkt płatności. Zwrot płatności jest realizowany po przyjęciu opony w magazynie i sprawdzeniu jej stanu.

ZWRACANY PRODUKT NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA WYKRACZAJĄCYCH POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA ZAKUPIONEGO PRODUKTU.

W PRZYPADKU OPON, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMONTOWANA NA FELGI, NALEŻY OPONĘ OCZYŚCIĆ Z POZOSTAŁOŚCI KLEJU MONTAŻOWEGO

Kompletne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów, zawarte są w Regulaminie Sklepu. 

Każdy produkt sprzedawany w naszym sklepie objęty jest gwarancją producenta danej opony. Standardowo okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu. W przypadku wybranych producentów okres ten może być dłuższy, o ile taka informacja znajduje się na karcie produktu w sklepie.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do: 

  1. złożenia reklamacji w ramach gwarancji udzielanej przez producenta
  2. złożenia reklamacji w ramach rękojmi za wady (gwarancja sprzedającego)

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej złożenie reklamacji na zakupiony produkt, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy: sklep@oponyoffroad.pl lub telefoniczny: 577771877

Pełne regulacje dotyczącego gwarancji znajdują się w regulaminie sklepu. 

Prosimy każdorazowo sprawdzać w obecności kuriera, czy dostarczone produkty nie noszą śladów uszkodzeń.

W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, należy bezwzględnie wypełnić wspólnie z kurierem PROTOKÓŁ USZKODZEŃ. Jest to dokument, który pozwoli nam na skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od firmy kurierskiej, a Państwu zdecydowanie ułatwi otrzymanie pełnowartościowego produktu w jak najkrótszym czasie.

Brak protokołu uszkodzeń przesyłki, skutecznie utrudnia szybkie rozwiązanie problemu uszkodzonego produktu. 

W przypadku konieczności złożenia reklamacji na zakupiony w naszym sklepie produkt, prosimy o kontakt mailowy sklep@oponyoffroad.pl lub telefoniczny 577 77 18 77 celem przekazania ogólnej przyczyny reklamacji oraz przekazania przez obsługę sklepu informacji o dalszych krokach w procesie reklamacyjnym.

Z reguły standardowy proces reklamacyjny obejmuje niżej wymienione kroki:

  1. Zgłoszenie mailowe lub telefoniczne - KLIENT
  2. Wysłanie do klienta formularza reklamacji do uzupełnienia - OBSŁUGA SKLEPU
  3. Przekazanie uzupełnionego formularza do dystrybutora danego produktu - OBSŁUGA SKLEPU
  4. Przesłanie reklamowanego produktu pod wskazany przez sklep adres - KLIENT (opcja uzależniona od decyzji dystrybutora)
  5. Analiza zasadności zgłoszonej reklamacji - (DYSTRYBUTOR)
  6. Wydanie decyzji

Z reguły czas trwania procesu reklamacyjnego nie powinien przekroczyć 7 dni, o ile przekazywanie informacji/dokumentów przez klienta oraz wysyłka produktów jest realizowana bez zbędnej zwłoki.

W całym procesie reklamacji, obsługa sklepu jest do Państwa dyspozycji i dokłada wszelkich starań aby decyzja została wydana w jak najkrótszym czasie. 

OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI:

1. Firma SOLVER - SŁAWOMIR BANASIAK gwarantuje efektywną i profesjonalną obsługę posprzedażową oraz oświadcza, że sprzedawane opony są wolne od wad i w okresie gwarancyjnym mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

2. Okres gwarancyjny na opony trwa 24 miesiące od daty zakupu i nie dłużej, niż do momentu zużycia bieżnika według wskaźnika TWI.

3. Informacje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji przekazywane są klientowi drogą mailową lub telefoniczną.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, służy odwołanie do Gwaranta.

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI ROZPATRZENIA REKLAMACJI:

1. Kupujący zobowiązany jest złożyć reklamację poprzez adres mailowy (sklep@oponyoffroad.pl) lub telefonicznie (+48 577 771 877).

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta.

3. W przypadku stwierdzenia wady opisanej w punkcie 2., opony zostaną naprawione, wymienione na nowe wolne od wad lub klient otrzyma stosowny rabat na zakup nowych (w zależności od stopnia zużycia reklamowanych opon)

4. Gwarancją nie są objęte wady:

    4.1. uszkodzenia mechaniczne, powstałe z niewiedzy użytkownika (błędna eksploatacja),

    4.2. uszkodzenia w trakcie usługi montażu,

    4.3. uszkodzenia wynikające z złych warunków przechowywania opon

    4.4. uszkodzenia opony związane ze złym stanem technicznym pojazdu, w którym opony są montowane,

    4.5. uszkodzenia opony spowodowane zdarzeniami losowymi (np. wjazd na przeszkody drogowe, awaryjne        hamowanie, przebicie),

    4.6. ogumienia, które było w jakikolwiek sposób naprawiane

    4.7. opony całkowicie zużyte tj. głębokość bieżnika równa lub poniżej TWI

5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub inne koszty

W przypadku określonych produktów, producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące. W takich przypadkach procedura zgłaszania reklamacji jest identyczna jak ta opisana powyżej. Informacja o długości gwarancji znajduje się na karcie produktu, w zakładce GWARANCJA